Wykaz ewidencji, rejestrów i archiwów

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach prowadzi następujące wykazy ewidencji, rejestrów i archiwów:

 • rejestr zakupu i sprzedaży usług dla celów rozliczenia podatku VAT,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr uchwał Rady Społecznej,
 • rejestr aktów wewnętrznych - zarządzeń Dyrektora,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów,
 • rejestr delegacji służbowych,
 • rejestr pism wychodzących i przychodzących,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr osób po ekspozycji,
 • rejestr osób narażonych na czynniki biologiczne,
 • rejestr zgłoszonych chorób zawodowych,
 • rejestr wypadków w drodze do/z pracy,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr najmu i dzierżawy,
 • rejestr raportów lekarskich,
 • rejestr szkód samochodowych,
 • rejestr odpadów niebepiecznych,
 • ewidencja taboru samochodowego,
 • ewidencja dokumentacji stacji kontroli pojazdów,
 • ewidencja receptariuszy,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • ewidencja urlopów pracowniczych,
 • wykaz akt osobowych,
 • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 970

Powrót na początek strony