Dyrektywa nr 2019/1937

Informacja dot. implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia 2021 r. minął termin na wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, znanej jako dyrektywa o ochronie sygnalistów. Celem dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Trwają prace legislacyjne nad ustawą, która ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego założenia dyrektywy. Po wejściu w życie krajowego aktu wykonawczego dostosowującego prawo krajowe do celów określonych w dyrektywie ustanowione zostaną kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, o których mowa w dyrektywie, obowiązujące w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

Do chwili wejścia w życie wymienionych wyżej procedur dokumentami regulującymi kwestie związane ze zgłaszaniem naruszeń pozostają:

  1. Procedura antykorupcyjna Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach PO-56 wydanie 2 - wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-12/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 23 lutego 2022 r., dostępna z przeglądarki internetowej pod adresem platforma.wpr.pl (wyłącznie z sieci wewnętrznej).
  2. Procedura przeciwdziałania mobbingowi w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach PO-63 wydanie 1 - wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-58/2022  Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2022 r. dostępna z przeglądarki internetowej pod adresem platforma.wpr.pl  (wyłącznie z sieci wewnętrznej).
  3. Zasady regulujące organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, zawarte w § 58  Regulaminu Organizacyjnego WPR w Katowicach, dostępne pod adresem www.wpr.pl w zakładce kontakt.

Osoba dokonująca zgłoszenia w rozumieniu dyrektywy korzystać będzie z ochrony w niej przewidzianej.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 822

Powrót na początek strony