Przedmiot działalności

Misja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Misją Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach jest świadczenie najwyższej jakości  usług ratujących życie, a także świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej  opieki zdrowotnej,  transportu medycznego i szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego dla dobra i zadowolenia pacjenta. Realizowana jest ona przy racjonalnym wykorzystaniu wiedzy i praktyki personelu medycznego, w oparciu o wysokiej klasy sprzęt medyczny i teleinformatyczny.

Wizja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zmierza do doskonałości  w zakresie świadczonych przez siebie usług, poprzez ciągły rozwój  kadry medycznej i wykorzystanie  wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. 

Przedmiot działalności:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w szczególności, w formie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W zakres promocji zdrowia w szczególności wchodzą ogólnodostępne kursy i szkolenia zaadresowane dla podmiotów zewnętrznych i osób indywidualnych z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz pozostałe szkolenia służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, realizowane przez Ośrodek Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach środkami własnymi lub w kooperacji z innymi podmiotami koniecznymi do realizacji programu szkolenia. 

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 80 zespołami ratownictwa medycznego z czego 14 to zespoły specjalistyczne (S) a 66 to zespoły podstawowe (P).

  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach posiada Umowę Współrealizacji z:
  • Szpitalem MSWiA w Katowicach w skład, którego wchodzą 2 ZRM (P) i 1 ZRM (S)
  • Szpitalem Rejonowym w Raciborzu w skład, którego wchodzą 3 ZRM (P) i 1 ZRM (S)
  • SP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim w skład, którego wchodzą 4 ZRM (P) i 1 ZRM (S)
  • Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu w skład, którego wchodzą 20 ZRM (P) i 3 ZRM (S).

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest podwykonawcą dla Szpitala Miejskiego i CLO w Siemianowicach Śląskich w ramach świadczeń udzielanych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

W dyspozycji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Działu Transportu Sanitarnego są:

  • zespoły transportowe (POZ) 5
  • zespoły transportu medycznego 3
  • zespół z lekarzem 1

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1967

Powrót na początek strony