Przedmiot działalności

Cel i przedmiot działalności:
Podstawowym celem działania Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocja zdrowia.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w szczególności, w formie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W zakres promocji zdrowia w szczególności wchodzą ogólnodostępne kursy i szkolenia zaadresowane dla podmiotów zewnętrznych i osób indywidualnych z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz pozostałe szkolenia służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji, realizowane przez Szkołę Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach środkami własnymi lub w kooperacji z innymi podmiotami koniecznymi do realizacji programu szkolenia. 

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 88 zespołami ratownictwa medycznego z czego 22 to zespoły specjalistyczne a 66 to zespoły podstawowe.

Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach funkcjonuje 77 zespołów ratownictwa medycznego (59 podstawowych i 18 specjalistycznych), a 11 zespołów (7 podstawowych i 4 specjalistycznych) poza strukturą, jako podwykonawstwo.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony