Dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach mieści się budynku w Katowicach, przy ul. Powstańców 52.

 1. Budynek ma pięć wejść:

  • od strony ul. Granicznej (wejście ewakuacyjne),
  • od strony ul. Powstańców (cztery wejścia, w tym jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzy pozostałe poprzez garaże oraz piwnice – przy czym są to wejścia wyłącznie dla pracowników, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

 2. Do potrzeb takich osób przystosowane wejście główne, do budynku od strony ul. Powstańców 52. Można wjechać wózkiem inwalidzkim. W pobliżu wejścia, w korytarzu na parterze, jest dostęp do podnośnika hydraulicznego o udźwigu do 350 kg. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne (jedna osoba na wózku + opiekun lub 3 pasażerów). Osoby niepełnosprawne mogą nim przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku. Niepełnosprawny, w tym z ograniczeniami w możliwości samodzielnego poruszania się, może swoje sprawy załatwić w biurze podawczym, na parterze siedziby WPR. Mieści się ono tuż przy stanowisku portiera-ochroniarza. Niepełnosprawny, w razie potrzeby, może liczyć na jego pomoc. Osoba poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim nie może nim wjechać do sekretariatu-kancelarii WPR w Katowicach. Na przeszkodzie stoją trzy stopnie. Potrzebna jest pomoc innych osób, by taka osoba mogła dotrzeć do celu. W miejscu, w którym znajdują się schody, korytarz ma 1,15 m szerokości, co również może stanowić pewne utrudnienie dla osób na wózkach. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest niedostępny. Na poziomie parteru wszystkie strefy są praktycznie dostępne dla osób na wózkach. Budynek ma oznakowania o kierunku wyjścia z budynku. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla nich są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Toalety te, na parterze oraz na piętrze, są dostępne dla osób na wózkach.
 3. W windzie jej panel obsługi ma informacje w alfabecie Braille'a.
 4. Na dziedzińcu wewnętrznym Wojewódzkiego Pogotwia Ratunkowego w Katowicach, od strony ulicy Powstańców, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku WPR w Katowicach. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Kontakt z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
 •  telefonicznie pod numerem: 32 609 31 40 lub 32 609 31 29
 •  pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl
 •  osobiście w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
 •  listownie na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Bień, e-mail:abien@wpr.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu + 48 (32) 609 31 03. Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Adres strony BIP Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: wprkatowice-bip.slaskie.pl

Adres strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: www.wpr.pl,

Adres e-mail Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: wpr@wpr.pl.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 701

Powrót na początek strony