Słownik skrótów

 • WPR w Katowicach - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznych, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP,
 • ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • NIK - Najwyższa Izba Kontroli,
 • PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Redakcja BIP - Redakcja serwisu BIP WPR w Katowicach,
 • RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa,
 • SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Ufp - Ustawa o finansach publicznych,
 • Udip - Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • UMWS - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • Upzp - Ustawa prawo zamówień publicznych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 671

Powrót na początek strony