Język migowy

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach informuje, że:

Sprawy w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym można realizować :

1) osobiście,

2) przy udziale tłumacza,

3) przy udziale osoby przybranej,

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice ul. Powstańców 52
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wpr@wpr.pl
  • za pośrednictwem faksu na numer: +48 32 / 60 93 154

wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać w załączniku na dole dokumentu.

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 32 / 60 93 140, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Załączniki

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1007

Powrót na początek strony