Finanse

  • Fundusz podstawowy
    stan na 31.12.2020 r.:
    27 768 866,99 złotych.
  • Majątek w dyspozycji
    stan na 31.12.2020 r.:
    aktywa trwałe - 54 373 729,04 złotych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony