Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w zespołach ambulatoryjno-wyjazdowych POZ.

Tytuł ogłoszenia Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w zespołach ambulatoryjno-wyjazdowych POZ.
Data ogłoszenia 2022-12-05
Status ogłoszenia wyniki
Termin składania (data i godzina) 2022-12-20 09:00

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul Powstańców 52, 40-024 Katowice

ogłasza wyniki uzupełniającego konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych  wykonywanych przez:

lekarzy w zespołach ambulatoryjno-wyjazdowych POZ.

Umowa może być zawarta na czas od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

Miejsce udzielania świadczeń - Siemianowice Śl.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w terminie do dnia 20.12.2022 roku,
do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach.

 

Załączniki

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony