Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Tytuł ogłoszenia Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Data ogłoszenia 2023-01-12
Status ogłoszenia aktualne
Termin składania (data i godzina) 2023-02-03 09:00

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul Powstańców 52 40-024 Katowice,

ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w terminie do dnia 3.02.2023 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach.

Załączniki

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony