Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach

Skargi i wnioski przyjmują:

  1. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
  2. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.30 do 9.30, po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 12.00.

Skargi i wnioski można składać: 

  • pisemnie na adres: ul. Powstańców 52, 40–024 Katowice,
  • faksem + 48 (32) 609 31 54,
  • pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl

Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje na temat przyjęć w sprawach skarg i wniosków można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach pod numerem telefonu: + 48 (32) 609 31 40.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony